Saturday, 2 June 2012

MILLION WAYS - POVO


"Hayal, ipleri elinden kaçırmaktır.
Oysa öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, o ipin ucu elinizden kaçtı mı,
hemen bir başkasının eline geçiveriyor.
Ondan sonra, siz hayal ediyorsunuz ama bir başkası yaşıyor." *

* İsmet Özel


Million Ways by Povo on Grooveshark

No comments:

Post a Comment